Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Kullaa, Rinna
Organisaatio Tampereen yliopisto
Tutkimusaihe Liittoutuneiden vai sitoutumattomien ulkopolitiikkaa? Sodanjälkeisen Euroopan historia muiden kuin hallitsevien valtojen näkökulmasta 1945–2011. (NONHEGFP)
Päätös 322426
Päätöspvm 24.05.2019
Rahoituskausi 01.09.2019 - 31.08.2023
Rahoitus (€) 480 000
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Yleisesti ajatellaan, että euroatlanttinen integraatio rakensi rauhaa ja vaurautta sotienjälkeiseen maailmaan. Tämän käsityksen mukaan kehitys nojasi vapaakauppaan ja demokratian periaatteiden edistämiseen. Samalla eurooppalaiset imperiumit vetäytyivät Afrikasta ja Aasiasta, ja kahden supervallan, Yhdysvaltojen ja Neuvostoliiton, katsotaan ottaneen entisten siirtomaavaltojen paikan. Kuitenkin suurin osa maailman maista sijoittui näiden supervaltojen väliin. Kehittyneiden demokratioiden Suomen, Ruotsin ja Itävallan ulkopolitiikkaa luonnehti sitoutumattomuus. Espanja ja Portugal luopuivat siirtomaista ja demokratisoituivat melko myöhään, mutta myös ne, samoin kuin Kreikka, harkitsivat vaihtoehtoista ulkopolitiikkaa. Tämän suuntaiset ratkaisut on aiemmin liitetty Sitoutumattomien maiden liikkeeseen ja kehittyvään maailmaan etelässä. Tutkimuksemme rakentuu sen väitteen ympärille, että Euroopassakin oli maita, jotka eivät sopineet ensimmäisen, toisen ja kolmannen maailman malliin.