Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Julkunen, Petro
Organisaatio Itä-Suomen yliopisto
Tutkimusaihe
Kivun ja heikentyneen toimintakyvyn biofyysiset ja biologiset korrelaatit nivelrikossa
Päätös 322423
Päätöspvm 22.05.2019
Rahoituskausi 01.09.2019 - 31.08.2023
Rahoitus (€) 300 000
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Projektissa tutkitaan monitieteellisestä lähtökohdasta yleistä kansantautia, polven nivelrikkoa ennen ja jälkeen hoitotoimenpiteiden. Sovelletun fysiikan puolella käytetään monipuolista lähestymistapaa, jossa polven toimintakyvyn, kivun, niveltä ympäröivien lihasten ja niiden hermoyhteyksien sekä nivelen anatomian ja toiminnan kautta selvitetään nivelrikon taustaa. Sen rinnalla Biolääketieteen puolella keskitytään nivelnesteeseen ja erityisesti siinä kulkeviin kalvorakenteisiin, mikrovesikkeleihin, joissa niveleen kulkeutuu hyaluronihappoa, molekyyliä, joka on toisaalta tärkeä polven hyvinvoinnille, mutta se voi myös olla käynnistämässä tulehdusreaktioita. Projektissa yhdistetään biolääketieteellinen solubiologia, erityisesti nivelnesteen tulehduksen tutkimus biofysikaalisiin ja lihas-hermo –rakenteiden ja toiminnan mittauksiin yksilöllisesti. Tämä on sovellettavissa hoidon suunnitteluun, hoidon tehon arviointiin, seurantaan ja lopulta uusien hoitovaihtoehtojen kehittämiseen.