Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Mattila, Jaakko
Organisaatio Helsingin yliopisto
Tutkimusaihe Ravinnon ja metabolian vaikutus suolen kantsolujen säätelyyn
Päätös 322396
Päätöspvm 06.05.2019
Rahoituskausi 01.09.2019 - 31.08.2024
Rahoitus (€) 438 874
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Ravinnolla ja metabolialla on merkittävä rooli suolen toiminnan säätelyssä. Metabolian epätasapainolla on mm. yhteys suolen syöpien yleisyyteen. Suolen epiteelin toimintaa ylläpitää joukko kantasoluja, jotka jakaantuvat ja erilaistuvat tarvittaessa, esimerkiksi korvatakseen tulehduksen tappamia soluja. Tutkimuksen tarkoituksena on ymmärtää miten ravinnolliset tekijät vaikuttavat kantasolujen toimintaan solu- ja molekyylitasolla. Tutkimuksessa käytetään kärpäs- ja hiirimallia, joiden avulla pyritään mallintamaan vastaavaa prosessia ihmisellä. Tutkimuksen tuloksilla oletetaan olevan merkitystä ravinnon ja suolen terveyden välisen syy-seurausyhteyden ymmärtämisessä.