Suomen Akatemia  
 
 
 
 
 
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Rantapuska, Elias
Organisaatio Aalto-yliopisto
Tutkimusaihe Jatkoon vai ei – Miten heuristiikat vaikuttavat sijoituspäätöksiin?
Päätös 322357
Päätöspvm 24.05.2019
Rahoituskausi 01.09.2019 - 31.08.2023
Rahoitus (€) 480 000
   
Hankkeen julkinen kuvaus
Tässä tutkimusprojektissa palastellaan yksityissijoittajien päätöksentekoprosessi. Perinteisesti rahoitusteoriassa oletetaan, että sijoittajat harkitsevat samanaikaisesti kaikkia mahdollisia sijoituskohteita kuten osakkeita ja sijoitusrahastoja parasta mahdollista sijoitussalkkua valitessaan. Todellisuudessa yksityishenkilöiden on yksinkertaistettava päätöksentekoaan. Yksi keino yksinkertaistamiseen on osittaa päätöksentekoprosessi. Henkilö ensin valitsee osan sijoitusinstrumenteista jatkoon ja sen jälkeen valitsee jatkoon päässeistä sijoituskohteista lopullisen sijoitussalkkunsa. Tämä tutkimusprojekti selvittää miten työtoverit, naapurit, perheenjäsenet ja media vaikuttavat siihen, mitkä sijoituskohteet valitaan jatkotarkastelua varten. Projektissa myös tutkitaan miten sijoituskohteiden jaottelu ”jatkoon ja ei jatkoon” vaikuttaa varallisuuden jakautumiseen sekä kuinka yksityishenkilöt voivat tehdä parempia sijoituspäätöksiä jatkoon päätyneiden sijoituskohteiden listalta.