Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Haddington, Pentti
Organisaatio Oulun yliopisto
Tutkimusaihe Puhe ja vuorovaikutus monikansallisessa kriisinhallintakoulutuksessa (PeaceTalk)
Päätös 322199
Päätöspvm 24.05.2019
Rahoituskausi 01.09.2019 - 31.08.2023
Rahoitus (€) 480 000
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Suomella on tärkeä rooli monikansallisen kriisinhallintakoulutuksen suunnittelussa ja toteutuksessa yhdessä YK:n, NATOn ja EU:n kanssa. Kriisinhallintakoulutuksen yksi tärkeä tavoite on tukea ja kehittää kriisialueille lähetettävien työntekijöiden kommunikaatiotaitoja monikielisissä, monikansallisissa ja haastavissa tilanteissa. PeaceTalk-hanke tutkii puhetta ja vuorovaikutusta kriisinhallintaharjoituksissa, jotka simuloivat oikeita konflikteja. Harjoitusten kieli on englanti. Harjoituksissa kerätyn videoaineiston ja keskustelunanalyysin menetelmien avulla hankkeessa tunnistetaan hyviä vuorovaikutuskäytänteitä sekä vuorovaikutuksen haasteita kriisinhallintatilanteissa. Hanke keskittyy tilannetietoisuuden rakentumiseen, informaatiokulkuun, ryhmäytymiseen ja ryhmien (esim. sotilaiden ja siviilien) väliseen vuorovaikutukseen. Hanke tekee yhteistyötä koulutuksen järjestäjien kanssa. Sen tuloksia käytetään monikansallisen kriisinhallintakoulutuksen kehittämiseen.