Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Piotrowicz, Wojciech
Organisaatio Svenska handelshögskolan
Tutkimusaihe Utmaningarna och modaliteterna för att leverera bistånd i konfliktzoner
Päätös 322188
Päätöspvm 24.05.2019
Rahoituskausi 01.09.2019 - 31.08.2023
Rahoitus (€) 478 998
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Syftet med projektet "Utmaningarna och modaliteterna för att leverera bistånd i konfliktzoner" är att utveckla ett konceptuellt ramverk för att välja effektiva leveransmetoder för humanitärt bistånd i konfliktszoner. För tillfället kontrasterar forskning om leveransmetoder leveransen av varor in natura med leveransen av kontanter som varor till biståndsmottagarna. Istället för att se de två som motsatser utökar detta projekt deras förståelse. Projektet (a) vidkänner att de två leveransmetoder inte exkluderar varandra; (b) undersöker när och hur man byter mellan dem i en dynamiskt utvecklande konfliktmiljö och (c) ytterligare undersöker också andra alternativ för att avkoppla material- och finansiella flöden vid andra punkter i försörjningskedjan. Projektet kommer att genomföras med avseende på två konfliktområden: Syrien och Ukraina.