Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Kauppi, Liisa
Organisaatio Helsingin yliopisto
Tutkimusaihe
Retrotransposonit munasarjasyövässä
Päätös 322178
Päätöspvm 22.05.2019
Rahoituskausi 01.09.2019 - 31.08.2023
Rahoitus (€) 502 146
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
LINE-1 retrotransposonit ovat DNA:n toistojaksoisia elementtejä, ja 17% ihmisgenomista koostuu niistä. Pieni osa LINE-1stä kykenee liikkumaan genomissa paikasta toiseen. Terveissä soluissa LINE-1:ien aktiivisuus on estetty, mutta monissa syövissä estomekanismi ei toimi. LINE-1:t ovat siten tärkeitä tekijöitä syöpägenomien epävakaudessa ja monimuotoisuudessa. Lisäksi geenien sisällä sijaitsevat LINE-1:t voivat aktivoituessaan häiritä isäntägeeninsä transkriptiota. Näiden kahden mekanismin, LINE-1:ien liikkuvuuden ja isäntägeenien transkription häirinnän, vaikutusta syövän syntyyn ja kulkuun tunnetaan huonosti. Aiomme tutkia niiden toimintaa munasarjasyövässä, joka on tappavin gynekologinen syöpä ja jossa LINE-1:ien tiedetään olevan erittäin aktiivisia. Näitä solubiologisia löydöksiä voitaneen jatkossa hyödyntää biomarkkereina varhaisemman diagnoosin saavuttamiseksi sekä apuna optimaalisen syöpähoidon suunnittelussa.