Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Pahkala, Katja
Organisaatio Turun yliopisto
Tutkimusaihe Kardiometabolisten sairauksien varhainen kehitys ja ehkäisy - pitkittäinen vauvaiässä alkanut STRIP-tutkimus
Päätös 322112
Päätöspvm 06.05.2019
Rahoituskausi 01.09.2019 - 31.08.2024
Rahoitus (€) 438 874
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
SepelvaltimoTaudin Riskitekijöiden InterventioProjekti, STRIP, on maailmassa ainutlaatuinen tutkimus, joka tähtää sydänterveyden edistämiseen jo lapsuudesta lähtien. Turun yliopiston Sydäntutkimuskeskuksessa vuonna 1990-1992 käynnistetyn pitkittäistutkimuksen tavoitteena on vaikuttaa sepelvaltimotaudin riskitekijöihin toistetulla ravinto- ja elintapaneuvonnalla. Tutkimuksessa aloitti 1116 7 kuukauden ikäistä lasta perheineen, joista puolet satunnaistettiin neuvonta- ja puolet seurantaryhmään. Vauvaiässä alkanut neuvontavaihe jatkui 20 vuoden ikään asti. Tutkimuksen tuloksia on sovellettu laajasti sydän- ja verisuoniterveyden edistämiseen tähtäävissä suosituksissa. Vuonna 2015, 6 vuotta neuvontavaiheen päätyttyä alkoi seurantatutkimus, joka jatkaa ainutlaatuisen aineiston keräystä ja täydennetään sitä uusilla sydän- ja verisuonisairauksien riskitekijöiden ja varhaismuutosten mittareilla. Tämä tutkimus tuottaa uutta tietoa sydän- ja verisuonisairauksien ehkäisystä ja varhaiskehityksestä.