Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Lujala, Päivi
Organisaatio Oulun yliopisto
Tutkimusaihe Avoimuus arvokkaiden luonnonvarojen hallinnassa (TraReMa)
Päätös 322097
Päätöspvm 24.05.2019
Rahoituskausi 01.09.2019 - 31.08.2023
Rahoitus (€) 337 959
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Arvokkaiden luonnonvarojen, kuten maaöljyn, jalokivien ja mineraalien, pitäisi tarjota mahdollisuuksia kehittyvälle maalle luoda talouskasvua, edistää kansalaistensa hyvinvointia ja ylläpitää rauhaa. Useat maat eivät kuitenkaan näytä hyötyvän mahtavista luonnonvaroistaan, vaan ne pärjäävät huonosti kansainvälissä hyvinvointivertailuissa ja saattavat jopa ajautua sotaan luonnonvarojensa tähden. Tämä ’luonnonvarojen kirous’ on usein seurausta vääristä ratkaisuista luonnonvarojen ja niihin liittyvien tulovirtojen hallinnassa sekä esimerkiksi korruptiosta. Siksi kansainvälinen yhteisö on jo vuosien ajan ajanut avoimuuden lisäämistä luonnonvarojen hallinnassa. Tämä projekti tutkii, kuinka avoimuus voi omalta osaltaan edistää kansakunnan tasapuolista vaurastumista luonnonrikkauksien avulla. Projektin tulokset ovat tärkeitä kansainvälisen yhteisön, kansallisten hallintoelimien ja erilaisten eturyhmittymien luonnonvarapolitiikalle niin kehittyneissä kuin kehittyvissä maissa