Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Tarkka, Lotte M
Organisaatio Helsingin yliopisto
Tutkimusaihe Suullisen kulttuurin mykistetyt muusat. Ideologia, transnationalismi ja vaiennetut lähteet kansallisten kulttuuriperintöjen ja kirjallisuuksien luomisessa
Päätös 322071
Päätöspvm 24.05.2019
Rahoituskausi 01.09.2019 - 31.08.2023
Rahoitus (€) 480 000
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Hanke tutkii kansallisen kulttuurin ja kirjallisuuden luomista Suomessa pitkällä 1800-luvulla. Painotamme kirjallisen eliitin ja suullisen kansankulttuurin vuorovaikutusta sekä suullisen runouden dokumentaatio- ja julkaisukäytäntöjä, jotka saivat vaikutteita ylirajaisista aatevirtauksista. Analyysi paljastaa kansallisen perinnön ylirajaisen ja dialogisen ytimen. Lähtökohtamme eivät ole kulttuuriperinnön ja identiteetin kanonisoituja lähteitä, vaan tekstejä, jotka syrjäytettiin kirjallisuudessa ja perinteen yhteiskunnallisissa käytöissä. Hanke nostaa kulttuuriperinnön syntyhistoriasta tekstit, jotka eivät soveltuneet eliitin ideologisiin pyrkimyksiin ja esteettisiin arvoihin. Tuloksemme vaikuttavat keskusteluihin esimerkiksi kulttuuriperintöperintöpolitiikasta ja nationalismista. Kiinnittämällä huomiota suomalaisuuden rakentamisessa käyttämättä jääneisiin monikulttuurisiin ja monimuotoisiin ääniin oikaisemme käsityksiä kulttuurihistoriasta ja kansallisen kulttuurin yksiarvoisuudesta.