Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Joronen, Mikko
Organisaatio Tampereen yliopisto
Tutkimusaihe Palestiinan nyky-tulevaisuudet.
Päätös 322025
Päätöspvm 24.05.2019
Rahoituskausi 01.09.2019 - 31.08.2023
Rahoitus (€) 480 000
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Tässä projektissa pureudutaan tapoihin joilla ennakoidut, odotetut ja halutut tulevaisuusnäkymät vaikuttavat olemassaoleviin käytäntöihin miehitetyillä Palestiinalaisaluille. Projektissa tutkitaan ennen kaikea niitä tilallistuneita tapoja, joilla nämä tulevaisuudet tuodaan nykyisyyden yhteyteen Länsirannan keskeisissä sijainneissa. Tavoitteena on analysosida millaisiin Länsirannan tulevaisuusnäkymiin käynnissä olevat tapahtumat näissä paikoissa nojautuvat, sekä siihen miten tulevaisuuden määrittymättömyys tarjoaa resurssin erilaisilla käytänteille ja toiveille. Näin pyritään piirtämään kuvaa niistä moninaisista nyky-tulevaisuuksista, joita nykykäytännöt toisaalta tuottavat, mutta joiden varaan ne samanaikaisesti rakentuvat. Projektin tavoitteena on osoittaa miten ainoastaan tällaisten nyky-tulevaisuuksien kautta voidaan muodostaa todellisuuspohjainen kuva Palestiinan tulevaisuuksista.