Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Sankari, Suvi
Organisaatio Helsingin yliopisto
Tutkimusaihe Onko tämä julkista vai yksityistä? – Tutkimus eurooppalaisen yksityisyyssääntelyn filosofisista perusteista
Päätös 321995
Päätöspvm 24.05.2019
Rahoituskausi 01.09.2019 - 31.08.2023
Rahoitus (€) 449 724
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Tutkimuksessa tarkastellaan sitä, miten oikeudessa määritellään julkisen ja yksityisen ero. Analyysi keskittyy Euroopan unionin oikeuteen, missä julkisen ja yksityisen välinen raja on parhaillaan murroksessa. Oikeustieteilijöiden on vaikeaa määritellä mikä on julkista ja mikä yksityistä, ja miksi. Tämä tutkimusprojekti sijoittuu oikeudenalalle, jolla filosofista tutkimusta on melko vähän. Projektin vahvuus onkin, että se ammentaa nykyfilosofiasta ja kykenee siten lupaamaan uusia ja luovia tuloksia. Yksityisyysoikeudet ovat tutkimuksen keskiössä, mutta hankkeessa tarkastellaan EU:n oikeutta ja politiikkaa laajasta näkökulmasta. Tutkimuksessa on harvinaista se, että siinä hahmotetaan julkisen ja yksityisen välinen erottelu uudella tavalla tutkimalla eurooppalaista yksityisyyssääntelyä. Yksityisyysoikeudet ovat erityisiä oikeuksia siinä, että kun niitä tulkitaan ja sovelletaan, tuomioistuinten on samalla otettava kantaa siihen, minkälainen on ihminen, jota oikeuksilla yritetään suojella.