Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Nyberg, Henri
Organisaatio Turun yliopisto
Tutkimusaihe Ekonometriset oppimismenetelmät ja niiden makrotaloudelliset ja rahoitussovellukset
Päätös 321968
Päätöspvm 24.05.2019
Rahoituskausi 01.09.2019 - 31.08.2023
Rahoitus (€) 480 000
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Tässä hankkeessa kehitetään uusia ekonometrisia tilastollisia oppimismenetelmiä makro- ja rahoitustaloudellisille sovelluksille. Kehitettävät menetelmät nojaavat viimeaikaiseen koneoppimisessa ja tilastollisessa oppimisessa tapahtuneeseen nopeaan menetelmäkehitykseen. Uudet menetelmät kuvaavat ja ennustavat monien keskeisten makro- ja rahoitusaikasarjojen kehitystä tarkemmin aiempiin menetelmiin nähden. Osa kehitettävistä menetelmistä perustuu aikasarjojen tulevan suunnan ja merkittävien käännepisteiden, kuten suhdannekäänteiden ja finanssikriisien, ennustamiseen sekä taloudellisten päätöksentekijöiden näkökulmaan rakentaen näin uudentyyppisen vahvan sillan ekonometrisen ennustamisen ja ennusteiden perusteella tehtävien päätösten välille. Uusien menetelmin lisäksi hankkeen empiiriset tulokset kuvaavat makrotalouden ja rahoitusmarkkinoiden käyttäytymistä ja näiden välisiä yhteyksiä sekä toimivat uuden teoreettisen taloustieteellisen tutkimuksen lähtökohtina.