Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Komsa, Hannu-Pekka
Organisaatio Aalto-yliopisto
Tutkimusaihe
Elektronirakenteen muutokset 2D materiaaleissa kidevirheiden ympärillä laskennallisesti ja tunnelointimikroskopialla
Päätös 321914
Päätöspvm 30.01.2019
Rahoituskausi 01.02.2019 - 31.01.2021
Rahoitus (€) 8 000
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Tässä liikkuvuusrahoituksessa tutkitaan teoreettisesti ja kokeellisesti elektronirakenteen muutoksia raerajojen, reunojen ja kidevirheiden ympärillä 2D materiaaleissa, mikä on tärkeää tulevaisuuden ohuita ja taipuvia elektroniikan sovelluksia silmällä pitäen. Käyttämällä tunnelointimikroskopiaa ja -spektroskopiaa (STM/STS) määritämme tilatiheyttä ja sitä myöten materiaalin sähköstaattisia ominaisuksia. Samanaikaisesti rakennamme atomitason mallit, joita hyödyntäen laskemme vastaavat ominaisuudet tiheysfunktionaaliteoriaan (DFT) perustuvilla menetelmillä. Kokeellinen osuus työstä suoritetaan Kölnin yliopistossa ja laskennallinen osuus Aalto Yliopistossa. Tieteellisten tavoitteiden lisäksi liikkuvuuden kautta opiskelijoille tarjoutuu mahdollisuus perehtyä syvällisemmin STM mittauksiin, DFT laskentamenetelmiin, sekä niiden yhdistämiseen.