Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Räikkä, Juha
Organisaatio Turun yliopisto
Tutkimusaihe Salaliittoteoriat nyt: Filosofisia näkökulmia
Päätös 321903
Päätöspvm 24.05.2019
Rahoituskausi 01.09.2019 - 31.08.2023
Rahoitus (€) 480 000
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Vaikka salaliittoteorioihin liittyvä tutkimus on viimevuosina lisääntynyt, niiden luonteeseen ja etiikkaan liittyviä kysymyksiä ei ole huomioitu riittävästi. Tässä tutkimusprojektissa näitä kysymyksiä lähestytään filosofisen analyysin keinoin. Tutkimusmateriaali koostuu filosofisesta sekä historian, politiikan tutkimuksen ja sosiaalipsykologian alueisiin kuuluvasta kirjallisuudesta. Tutkimus suoritetaan Turun yliopiston filosofian, poliittisen historian ja valtio-opin laitoksella. Projektin tulokset täyttävät aukon salaliittoteorioihin liittyvässä tutkimuksessa. Ne ovat relevantteja myös vahingollisten salaliittoteorioiden, pseudotieteiden ja disinformaation kitkemiseen liittyvän poliittisen päätöksenteon kannalta.