Finlands Akademi
Finansieringsbeslut
 
Sökande / Kontakt person Suomela, Jukka
Organisation Aalto-universitetet
Projektets titel Parallel and distributed computing for Bayesian graphical models
Beslutnr 321901
Beslutsdatum 04.09.2019
Finansierings period 04.09.2019 - 31.12.2022
Finansiering 224 958
WebFOCUS Report
Beskrivning av projektet
Projektbeskrivning saknas