Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Särkkä, Simo
Organisaatio Aalto-yliopisto
Tutkimusaihe Rinnakkaisen ja hajautetun laskennan menetelmiä bayesilaisille graafisille malleille
Päätös 321900
Päätöspvm 04.09.2019
Rahoituskausi 04.09.2019 - 31.12.2022
Rahoitus (€) 238 837
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Tässä hankkeessa kehitetään ja analysoidaan rinnakkaisia ja hajautettuja algoritmeja tilastolliseen päättelyyn bayesilaisissa graafisissa malleissa ja erityisesti bayesilaisissa tila-avaruusmalleissa. Pääkohdearkkitehtuureja hankkeessa ovat grafiikkaprosessorit (GPU), esineiden internet ja pilvijärjestelmät, mutta algoritmeja voidaan solveltaa myös moniin muihin rinnakkaislaskentajärjestelmiin. Hankkeessa menetelmiä sovelletaan lääketieteelliseen kuvantamiseen, biolääketieteelliseen signaalinkäsittelyyn ja sähkömagneettisen kentän kartottamiseen sisätilapaikannusta varten. Hankkeen vaikuttavuus varmistetaan toteuttamalla nämä sovellukset läheisessä kaupallisessa yhteistyössä yritysten kanssa.