Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Meinander, Annika
Organisaatio Åbo Akademi
Tutkimusaihe
OMDIRIGERING AV UBIKVITINSIGNALERING I KRONISK INFLAMMATION
Päätös 321850
Päätöspvm 22.05.2019
Rahoituskausi 01.09.2019 - 31.08.2023
Rahoitus (€) 499 770
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Sjukdomar som involverar kronisk inflammation, såsom inflammatorisk tarmsjukdom ökar globalt, särskilt bland unga människor. Samtidigt är kroniska tarminflammationer en riskfaktor för tjocktarmscancer. På motsvarande sätt kan kronisk inflammation i luftvägarna förorsakad av astma eller lungsjukdomar förknippas med lungcancer. Mitt laboratorium undersöker hur en proteinmodifikation som kallas ubikvitinering påverkar inflammation i cellerna i tarmen och luftvägarna. Eftersom inflammationssignalering är mycket komplex i däggdjursceller, använder vi bananflugan Drosophila melanogaster som modellorganism i våra studier. Vår forskning kommer att förbättra vår förståelse av hur proteinmodifikationer påverkar inflammationssignalering i cellerna och denna kunskap öppnar möjligheter för upptäckt av nya sätt att detektera och nya läkemedel för att hämma kronisk inflammation.