Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Leppänen, Olli
Organisaatio Tampereen yliopistollinen sairaala
Tutkimusaihe
Kämmenkalvon kutistuman hoitostrategioiden vaikuttavuustutkimus
Päätös 321838
Päätöspvm 22.05.2019
Rahoituskausi 01.09.2019 - 31.08.2023
Rahoitus (€) 401 055
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Kämmenen kalvokutistuma (KK) on käden hyvänlaatuinen sidekudossairaus. Se aiheuttaa sormia koukkuun kurovan sidekudosjuosteen, joka johtaa sormen ojennusvajaukseen ja huonontaa käden toimintakykyä miljoonilla ihmisillä Pohjois-Euroopassa ja Amerikassa. Kurova juoste voidaan poistaa leikkauksella, katkaista neulalla polikliinisesti tai liuottaa entsyymillä. Tällä hetkellä emme tiedä, mikä hoito johtaa parhaisiin tuloksiin ja on kustannustehokkain pitkässä seurannassa. Tämän tutkimuksen tavoitteena on tutkia mikä hoitostrategia on paras pitkäaikaisseurannassa teholtaan, potilastyytyväisyydeltään ja kustannusvaikuttavuudeltaan. Tutkimuksemme toteutetaan monikeskustutkimuksena, kuudessa suomalaisessa sairaalassa. Värväämme mukaan 287 potilasta ja mittaamme tulokset 3 kk, 2 v, 5v ja 10 v kohdalla. Tutkimuksemme tuottaa tietoa siitä mikä hoito on parasta potilaan ja yhteiskunnan näkökulmasta ja sen tuloksien perusteella yhteiskunta voi arvioida mikä hoitostrategia on hyödyllisin.