Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Strandin, Tomas
Organisaatio Helsingin yliopisto
Tutkimusaihe Immuunivälitteinen verisuonien seinämien läpäisevyys hantavirustaudeissa
Päätös 321809
Päätöspvm 06.05.2019
Rahoituskausi 01.09.2019 - 31.08.2024
Rahoitus (€) 438 874
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Hantavirukset ovat maailmanlaajuinen uhka ihmisten terveydelle aiheuttamalla munuaisoireista verenvuotokuumetta Euroopassa sekä Aasiassa ja erittäin vakavaa keuhko-oireyhtymää Amerikan mantereella. Suomessa esiintyvä myyräkuume on sekin hantaviruksen aiheuttamaa. Virusten aiheuttamien verenvuotokuumeiden tautimekanismeja ei toistaiseksi tunneta hyvin. Tässä työssä pyrin selvittämään immuunisolujen roolia taudin synnyssä tutkimalla Suomessa myyräkuumetta sekä Argentiinassa hantaviruksen aiheuttamaa keuhko-oireyhtymää sairastaneiden potilaiden luovuttamia potilasnäytteitä. Lisäksi suoritan kokeellisia infektioita, missä selvitän taudin syntyyn vaikuttavia syy-seuraussuhteita. Tämä tutkimus tulee merkittävästi lisäämään ymmärrystämme hantavirusten ja muiden virusten aiheuttamien verenvuotokuumeiden syntymekanismeista, ja toimii pohjana lääkekehitykselle jonka tähtäimenä on kyseisten sairauksien tehokkaampi hoito tulevaisuudessa.