Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Piltonen, Terhi
Organisaatio Oulun yliopisto
Tutkimusaihe
Anti-Müllerian hormoni (AMH) -uusi tekijä raskauskomplikaatioiden ja metabolisten ja hormonaalisten häiriöiden synnyssä
Päätös 321763
Päätöspvm 22.05.2019
Rahoituskausi 01.09.2019 - 31.08.2023
Rahoitus (€) 549 946
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Munasarjojen monirakkulaoireyhtymä (PCOS) on naisten yleisin hormonaalinen häiriö, joka todennäköisesti saa alkunsa sikiöaikaisesta mieshormonialtistuksesta. Näillä naisilla on kohonnut riski metabolisiin ja psykologisiin häiriöihin sekä raskauskomplikaatioihin. Terveyshaittojen ja yhteiskunnalle aiheutuvien kulujen vuoksi uusia innovatiivisia ratkaisuja tarvitaan. Munasarjojen monirakkulaoireyhtymässä anti-Müllerian hormonin (AMH) määrä veressä nousee. Hiirissä korkea raskaudenaikainen AMH-altistus laukaisi PCOS-tyyppisen ilmiasun naarasjälkeläisissä mutta ihmisnäkökulmasta AMH:n ja PCOS:n suhde on edelleen epäselvä. Tutkimus pyrkii selventämään asiaa hyödyntäen kohtu-, seerumi-, istukka- ja napaverinäytteitä naisilta joilla on PCOS ja kontrolleilta. Solu- ja eläinkokeet laajentavat näkökulmaa AMH:n vaikutuksiin kohdussa ja alkuraskaudessa. Kansalliset rekisterit ja Pohjois-Suomen syntymäkohortti taas vievät tutkimusta väestötasolle.