Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Lienemann, Michael
Organisaatio Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy
Tutkimusaihe Uusia biokatalysaattoreita kestävälle biotaloudelle - entsyymirakenteet, jotka mahdollistavat hiilidioksidin valorisaation elektrodeissa
Päätös 321723
Päätöspvm 06.05.2019
Rahoituskausi 01.09.2019 - 31.08.2024
Rahoitus (€) 438 874
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
“Uusia biokatalysaattoreita kestävälle biotaloudelle - entsyymirakenteet, jotka mahdollistavat hiilidioksidin validoinnin elektrodeissa”-projekti tutkii entsymaattisen sähkösynteesin perustana olevia molekulaarisia vuorovaikutuksia. Nämä vuorovaikutukset mahdollistavat hiilidioksidin pelkistämisen hyödyllisiksi orgaanisiksi yhdisteiksi käyttäen sähköenergiaa. Sähkösynteesin perustana olevia molekyylitason tapahtumia tutkitaan mallintamalla tunnettujen sähkösynteesikompleksien rakennetta. Tähän tietoon perustuen suunnitellaan ja valmistetaan uudentyyppisiä entsyymikomplekseja, jotka mahdollistavat sähköä avuksi käyttäen hiilidioksidin pelkistämisen metanoliksi. Yhdistettäessä nämä uudet entsyymikompleksit perinteisiin metanolia käyttäviin käymisreaktioihin saadaan aikaan uudentyyppisiä bioprosesseja, jotka hajottavat hiilidioksidia eivätkä kuluta ruoaksi kelpaavaa biomassaa tai käytä viljelyyn sopivaa maa-alaa.