Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Veledina, Alexandra
Organisaatio Turun yliopisto
Tutkimusaihe
Visuaalisen valon alkuperää Galaktien kompakti objekteilta tutkinto
Päätös 321722
Päätöspvm 18.02.2019
Rahoituskausi 01.03.2019 - 31.12.2020
Rahoitus (€) 6 560
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Ehdotetun hankkeen tavoitteena on tutkinto pienikokoisten objektien polarimetrisiä ja ajoitusominaisuuksia: mustia aukkoja ja neutroni tähtiä erittäin korkealla resoluutiolla. Pienikokoisten objektien optisen valon alkuperää on suurelta osin uudistettu viimeisen vuosikymmenen aikana suurien aikaresoluutio-instrumenttien edistyksen ansiosta, mikä avasi uuden ikkunan tutkia optista vaihtelua. Ehdotettu tutkimus liittyy vaihtelevuuden tutkimukseen vielä suuremmalla aikaresoluutiolla, jopa mikrosekunnin aikakauteen saakka, ominaisalue, jossa mustien aukkojen ja neutroni tähteiden tiedetään näyttävän jaksottaisia värähtelyjä. Lisäksi tämä on ensimmäinen tutkiminen polarisaatiomääriin suurella aikaresoluutiolla.