Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Hanhineva, Kati
Organisaatio Itä-Suomen yliopisto
Tutkimusaihe
Metyloitujen yhdisteiden aineenvaihdunnallinen merkitys liittyen ravintoon, terveyteen ja suolistobakteerien toimintaan
Päätös 321716
Päätöspvm 22.05.2019
Rahoituskausi 01.09.2019 - 31.08.2023
Rahoitus (€) 400 144
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Laajan epidemiologisen tutkimusnäytön perusteella täysjyvävilja osana ruokavaliota edesauttaa ylläpitämään hyvää terveyttä. Vaikka viljatuotteiden hyöty kroonisten sairauksien ehkäisemisessä tunnetaan verrattain hyvin, on epäselvää mitkä viljan komponentit ja mitkä elimistön aineenvaihdunnalliset tekijät ovat ilmiön takana. Tutkimusryhmämme on hiljattain löytänyt joukon uusia, potentiaalisesti bioaktiivisia yhdisteitä, jotka ovat kohonneet ravitsemusinterventioissa täysjyväviljatuotteita nauttineilla henkilöillä, ja ovat todennäköisesti yhteydessä suolistobakteerien toimintaan. Kyseiset yhdisteet ovat liittyneet myös parantuneeseen sokeriaineenvaihduntaan. Tässä tutkimuksessa keskitytään näiden yhdisteiden yksityiskohtaiseen karakterisointiin, ja pyritään selvittämään niiden aineenvaihdunnallinen merkitys hyväksikäyttäen in vitro, eläin- ja ihmistutkimuksista saatavaa tutkimusmateriaalia ja laajaa kirjoa moderneja analyyttisiä tutkimusmenetelmiä.