Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Hackman, Thomas
Organisaatio Helsingin yliopisto
Tutkimusaihe
Tähtitien magneettisen aktiivisuuden pitkäaikainen monitorointi
Päätös 321674
Päätöspvm 30.01.2019
Rahoituskausi 01.02.2019 - 29.02.2020
Rahoitus (€) 1 700
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Tutkimalla auringonkaltaisten tähtien magneettista aktiivisuutta voimme saada tärkeätä tietoa myös auringon aktiivisuudesta. Tämä tutkimus vaatii pitkiä aikasarjoja ja monimentelmällistä lähestymistapaa. Tässä liikkuvuusprojektissa pyritään vahvistamaan tutkimusyhteistyötä Helsingin yliopiston ja Kiinan tiedeakatemian Yunnan observatorioiden välillä aktiivisten tähtien tutkimuksen alalla. Yhteistyö tulee kattamaan kolmen mantereen observatoroiden havaintojen yhdistämistä, menetelmien kehittämistä ja jakamista sekä tutkijavierailuiden järjestämistä.