Suomen Akatemia  
 
 
 
 
 
Rahoituspäätös
 
Organisaatio Helsingin yliopisto
Tutkimusaihe Puutuotteet vähähiilisessä taloudessa: Substituutioprosessien dynamiikka ja niiden ilmastovaikutukset
Hakija / Yhteyshenkilö Hurmekoski, Elias
Päätös 321627
Päätöspvm 15.04.2019
Rahoituskausi 01.09.2019 - 31.08.2022
Rahoitus (€) 270 949
   
Hankkeen julkinen kuvaus
Kansainväliset kestävän kehityksen tavoitteet kuten Pariisin ilmastosopimus ja YK:n Kestävän Kehityksen Tavoitteet nojaavat osittain ympäristölle vahingollisten tuotteiden ja tuotantoprosessien korvaamiseen vähemmän ympäristöä rasittavilla vastineilla. Projektin tavoitteena on selittää globaalien markkinoiden substituutioprosesseja teorian ja empiirisen aineiston kautta, sekä mallintaa muuttuvien markkinarakenteiden vaikutuksia erityisesti hiilitaseisiin metsäsektorimalleja hyödyntäen. Metsäteollisuusmarkkinoiden substituutioprosessien syvällisemmän ymmärtämisen lisäksi projekti antaa eväitä hahmottaa ja haarukoida metsäsektorin potentiaalia globaalien ilmastonmuutoksen hillinnän tavoitteiden kontekstissa. Projekti keskittyy niihin markkinoihin, joilla merkittävä päästöjen vähentäminen muilla tavoin kuin tuotantoprosesseja korvaamalla näyttää epätodennäköiseltä, mikä edesauttaa tehokkaiden puunkäyttömuotojen määrittelemistä vähähiilisessä taloudessa.