Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Kronholm, Ilkka
Organisaatio Jyväskylän yliopisto
Tutkimusaihe Epigeneettisen muuntelun ominaisuudet ja evolutiiviset vaikutukset
Päätös 321584
Päätöspvm 06.05.2019
Rahoituskausi 01.09.2019 - 31.08.2024
Rahoitus (€) 438 874
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Pelkkä DNA:n emäsjärjestys ei kokonaan määrää perinnöllisyyttä. DNA:han ja siihen liittyneisiin proteiineihin liitettävät kemialliset ryhmät voivat myös säädellä geenien toimintaa. Näitä kemiallisia muutoksia kutsutaan epigeneettisiksi muutoksiksi. Mielenkiintoista epigeneettisissä muutoksissa on, että myös ne voivat joissain tapauksissa periytyä seuraaville sukupolville. Jos epigeneettiset muutokset voivat periytyä, ne voivat vaikuttaa siihen, miten eliöt sopeutuvat muuttuviin ympäristöihin lyhyellä ja pitkällä aikavälillä. Epigeneettisten muutosten rooli riippuu siitä, millaiset niiden ominaisuudet ovat: kuinka nopeasti epigeneettisiä muutoksia tapahtuu, kuinka stabiileja ne ovat ja mitkä ovat niiden vaikutukset eliöihin. Tässä projektissa tutkitaan kokeellisesti näitä epigeneettisten muutosten ominaisuuksia. Tulokset auttavat meitä ymmärtämään epigeneettisten muutosten merkitystä evoluutiossa ja perinnöllisyydessä.