Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Heinäniemi, Merja
Organisaatio Itä-Suomen yliopisto
Tutkimusaihe
Solujen tilan mittaus genomiikan menetelmin ja sen yhteys lääkeresistenssiin lasten leukemiassa
Päätös 321550
Päätöspvm 22.05.2019
Rahoituskausi 01.09.2019 - 31.08.2021
Rahoitus (€) 150 000
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Tässä tutkimuksessa sovelletaan uutta konseptia lääkehoidon suunnitteluun, missä pyritään välttämään lääkeresistenttien solumuotojen syntyminen mittaamalla eri lääkeaineiden vaikutusta yhden solun resoluutiolla. Tutkimus kohdistuu lasten yleisimpään syöpään, akuuttiin lymfoblastiseen leukiemiaan. Leukemian ennuste on parantunut, mutta ongelmana ovat relapsit (10-15% lapsista), jotka johtavat soluille myrkyllisten lääkehoitojen pitenemiseen, mikä on uhka lasten kehitykselle ja elinikäiselle terveydelle. Päämäärämme on löytää uusia ennustavia ja ehkäisiviä ratkaisuja taudin uusiutumisen estämiseen. Sovellamme tutkimuksessa systeemibiologian lähestymistapaa kohdistamaan hoito B-soluisten leukemioiden heikkouksiin. Tutkimus hyödyntää ainutlaatuista potilasnäyteresurssia, josta saadaan lääkevastetietoa suoraan potilaasta sekä soluviljelystä ja mallintamalla yhden solun profiileja laskennallisesti. Konseptiamme ja menetelmiä voidaan jatkossa soveltaa eri syöpien relapsien ehkäisyyn.