Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Duplouy, Anne
Organisaatio Helsingin yliopisto
Tutkimusaihe Symbionttien isäntärikkaus ja isännänvaihto luonnon hyönteisyhteisössä
Päätös 321543
Päätöspvm 06.05.2019
Rahoituskausi 01.09.2019 - 31.08.2024
Rahoitus (€) 438 874
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Heinäratamoon linkittyvä monimuotoinen hyönteisyhteisö koostuu yli 20 lajista Ahvenanmaalla, jossa ne ovat olleet useiden ekologian ja evoluutiodynamiikan tutkimusten kohteina. Muutaman lajin ekologiaa, genomiikkaa, genetiikkaa ja/tai molekyylibiologiaa on tutkittu yksityiskohtaisesti jo yli 20 vuotta. Perehdyn tutkimuksessani näihin hyönteislajeihin liittyvien symbioottisten mikrobien, erityisesti Wolbachia-bakteerin ja Microsporidia-sienen, monimuotoisuuteen. Aiempien tutkimusten perusteella arvioidaan, että maailmanlaajuisesti 60 % kaikista hyönteislajeista on tällaisten symbionttien infektoimia. Sen sijaan hyvin vähän tiedetään siitä, miksi joidenkin lajien yksilöistä valtaosa on infektoituneita, mutta jotkin toiset lajit ovat täysin infektoitumattomia. Tarkastelen työssäni erilaisten molekyylitekniikoiden ja laboratoriokokeiden avulla symbionttien vertikaalista ja horisontaalista siirtymistä heinäratamon hyönteisyhteisössä sekä lajinsisäisesti että lajien välillä.