Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Laakkonen, Johanna
Organisaatio Itä-Suomen yliopisto
Tutkimusaihe VERISUONIANOMALIOIDEN PARAKRIINISET SÄÄTELYMEKANISMIT JA YKSILÖLLISTETTY HOITO
Päätös 321535
Päätöspvm 06.05.2019
Rahoituskausi 01.09.2019 - 12.03.2025
Rahoitus (€) 438 874
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Verisuoniepämuodostumat ovat synnynnäisiä verisuonimuutoksia, joiden taudinkuvaan kuuluu muutosalueen kipu, kudosturvotus ja verenvuoto. Muutosalue voi olla myös elintoimintoja uhkaava ja elinten kehittymistä estävä. Pääasiallisina hoitomuotoina ovat leikkaus ja skleroterapia. Muutosten uusiutumistaipumus on suuri ja tämän hetkiset hoitomuodot eivät useinkaan ole riittävän tehokkaita. Tämän tutkimuksen tavoitteena on määrittää laskimoepämuodostumien tautimekanismin säätelytekijöitä ja kehittää uutta täsmähoitoa. Erityisesti tarkastellaan taudin kehitykseen vaikuttavia, syövissäkin esiintyviä, somaattisia mutaatioita ja niiden aiheuttamia muutoksia solujen mikroympäristössä. Tutkimuksessa käytetään uusia syväsekvensointimenetelmiä. Tulosten pohjalta kehitetään lääkeaineisiin ja geeninkuljettimeen pohjautuvaa täsmähoitoa. Lisäksi saadaan uutta tietoa laskimoepämuodostumien geneettisistä tekijöistä ja somaattisten mutaatioiden vaikutuksesta leesion muodostumiseen.