Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Järvi, Leena
Organisaatio Helsingin yliopisto
Tutkimusaihe
Optimaaliset viheralueratkaisut hiilineutraaleille kaupungeille (CarboCity)
Päätös 321527
Päätöspvm 22.05.2019
Rahoituskausi 01.09.2019 - 31.08.2023
Rahoitus (€) 299 676
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Useat kaupungit ympäri maailman pyrkivät hiilineutraalisuuteen vähentämällä hiilidioksidipäästöjään. Toinen houkutteleva vaihtoehto on maksimoida hiilidioksidin sitoutuminen viheralueisiin ja maaperään. Näiden hiilinielujen tehokkuudesta ei kuitenkaan ole tarkkaa tietoa osittain siksi, että kaupunkien viheralueiden ympäristötekijät poikkeavat luonnollisista alueista. Lisäksi kaupunkien maankäyttö ja paikallinen pienilmasto vaihtelevat huomattavasti, mutta tämän vaihtelun kuvaamiselle ei ole olemassa sopivia malleja. CarboCity pyrkii vastaamaan näihin tarpeisiin tutkimalla kaupunkialueiden luonnollista hiilen kiertoa ja kehittämällä malleja, joilla voidaan määrittää hiilinielut sekä maksimoida tulevaisuuden hiilensidonnan hankkeen tutkimuskaupungeissa (Helsinki, Lontoo, Minneapolis, Peking ja São Paolo). Projektin tulokset tuottavat yksityiskohtaista tietoa maaperän ja kasvillisuuden vaikutuksesta kaupunkien hiilen kiertoon ja keinoja maksimoida hiilinieluja eri kaupungeissa.