Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Nokia, Miriam
Organisaatio Jyväskylän yliopisto
Tutkimusaihe Aivojen ja kehon synkronia oppimisen optimoimisen työkaluna
Päätös 321522
Päätöspvm 24.05.2019
Rahoituskausi 01.09.2019 - 31.08.2023
Rahoitus (€) 475 904
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Aivorytmit tahdistavat tiedonkäsittelyä ja ovat yhteydessä kehon rytmeihin, kuten sykkeeseen ja hengitykseen. On kuitenkin epäselvää, miten tämä aivojen ja kehon synkronia säätelee hermostollista muovautuvuutta. Lisäksi on vain vähän tietoa siitä, miten aivojen ja kehon synkroniaa voisi hyödyntää oppimisen tehostamisessa. Me aiomme ensin selvittää, miten aivojen ja kehon synkronia säätelee synapsien muokkautuvuutta. Sitten tutkimme, voiko oppimista tehostaa optimoimalla harjoitus perustuen kehon rytmien tosiaikaiseen seurantaan 1) terveillä aikuisilla, 2) muistihäiriön eläinmallilla ja lopulta 3) muistihäiriöistä kärsivillä potilailla. Ideana on selvittää, onko rappeutuneessakin hermostossa potentiaalia muokkautuvuuteen, ja voidaanko se valjastaa käyttöön kajoamattomilla kehon rytmien mittauksilla.