Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Peltola, Mikko
Organisaatio Tampereen yliopisto
Tutkimusaihe TransParent: Vanhemman aivot, hormonit ja käyttäytyminen vanhemmuuteen siirtymän aikana
Päätös 321424
Päätöspvm 24.05.2019
Rahoituskausi 01.09.2019 - 31.08.2023
Rahoitus (€) 480 000
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
TransParent-projektissa tutkitaan vauvojen kasvojen, kasvonilmeiden ja itkun prosessointia raskausaikana tulevilla äideillä ja isillä. Kattavan pitkittäistutkimuksen avulla pyritään vastaamaan seuraaviin kysymyksiin: 1) Muuttuuko kasvojen, kasvonilmeiden ja itkun havaitseminen ja näihin signaaleihin reagointi raskausaikana äideillä ja isillä? 2) Pystytäänkö vanhemman ja vauvan vuorovaikutuksen sujuvuutta ja vauvan tunne-elämän kehitystä ensimmäisen elinvuoden aikana ennustamaan raskausaikana tehtyjen mittausten avulla? 3) Onko vauvojen signaalien havaitseminen yhteydessä oksitosiini- ja testosteronihormonien pitoisuuksiin raskausaikana? Näihin kysymyksiin vastaaminen voi tuottaa merkittäviä edistysaskelia vanhemmuuden tutkimukselle. Tutkimus voi auttaa ymmärtämään paremmin raskausajan psykologisten ja biologisten muutosten merkitystä vanhemmuuden taitojen kehittymiselle tulevilla äideillä ja isillä.