Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Rutanen, Niina
Organisaatio Jyväskylän yliopisto
Tutkimusaihe TRACE - Lasten sosio-spatiaaliset suhteet ja eletyt kokemukset varhaiskasvatuksen siirtymissä
Päätös 321374
Päätöspvm 24.05.2019
Rahoituskausi 01.09.2019 - 31.08.2023
Rahoitus (€) 477 256
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Tämä tutkimushanke keskittyy lasten erilaisiin siirtymiin varhaiskasvatuksen aikana Suomessa. Tässä tapaustutkimuksessa seurataan kuuden lapsen polkua kotoa varhaiskasvatukseen sekä varhaiskasvatuksen aikana tapahtuvien siirtymien kautta aina esiopetukseen asti. Tutkimukseen valikoidaan lapsia, jotka ovat alle 1,5-vuotiaita heidän aloittaessa kodin ulkopuolisen varhaiskasvatuksen. Tarkoituksena on kartoittaa lasten läpikäymiä siirtymiä, sekä analysoida lasten elettyjä kokemuksia keskittyen siirtymissä rakentuviin, uudelleenorganisoituviin ja muuttuviin sosio-spatiaalisiin suhteisiin. Aineisto sisältää videonauhoituksia ja havainnointeja päiväkodista sekä vanhempien ja kasvattajien haastatteluja. Esiopetukseen liittyvä siirtymä sisältää myös laajempaa etnografiaa, lasten haastatteluja ja muita menetelmiä lasten näkökulmien tavoittamiseksi. Tutkimuksessa kerättävää aineistoa käytetään myös kansainväliseen projektiin, jossa tutkitaan lasten siirtymiä seitsemässä eri maassa.