Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Niiranen, Teemu
Organisaatio Turun yliopisto
Tutkimusaihe
Suoliston mikrobiomin, plasman metabolomin ja genomin väliset suhteet kohonneessa verenpaineessa
Päätös 321351
Päätöspvm 22.05.2019
Rahoituskausi 01.09.2019 - 31.08.2023
Rahoitus (€) 300 000
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Tutkimusprojekti tulee systemaattisesti kartoittamaan suolistosta peräisin olevat veressä kiertävät aineenvaihduntatuotteet. Tulemme lisäksi selvittämään mikrobiomin ja suolistosta peräisin olevien aineenvaihduntatuotteiden ja niiden geneettisten interaktioiden yhteyttä verenpainetaudin kehittymiseen suurissa väestöaineistoissa.