Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Rantalainen, Timo
Organisaatio Jyväskylän yliopisto
Tutkimusaihe Kehollinen liikkuminen ja kyky säilyttää elämänlaatu ikääntymisen yhteydessä
Päätös 321336
Päätöspvm 06.05.2019
Rahoituskausi 01.09.2019 - 01.09.2024
Rahoitus (€) 438 874
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Tahdonalaista liikettä vahditaan käytännössä kaikissa merkittävissä rooleissa, joita iäkkäällä ihmisellä on. Sen takia esitän, että fyysinen aktiivisuus ja paikallaanolo saattavat olla ennustajia kyvylle ylläpitää elämänlaatua. Tämän tutkimusohjelman tarkoitus on 1) kehittää menetelmä, jolla fyysistä toimintaa voidaan mitata iäkkäillä ihmisillä päivittäisissä toimissa, 2) validoida kehitetty menetelmä suhteessa elämänlaadun mittareihin, 3) tarkastella fyysisen toiminnan muutosta neljän vuoden seurannan aikana, ja 4) suhteuttaa fyysisen toiminnan muutosta elämänlaadun muutokseen. Pääuutuusarvo tutkimuksessa on fyysisen toiminnan kertymisen arvioiminen kertymisen ja kasautumisen mittareiden avulla ja koneoppimisen hyödyntäminen fyysisen toiminnan muutoksen ja elämänlaadun muutoksen välisen yhteyden tarkastelussa.