Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Sarparanta, Mirkka
Organisaatio Helsingin yliopisto
Tutkimusaihe
Uusien radioleimausmenetelmien kehitys immuunisolujen in vivo -kuvantamiseen syövän adoptiivisessa immunoterapiassa
Päätös 320102
Päätöspvm 18.06.2018
Rahoituskausi 01.09.2018 - 31.08.2021
Rahoitus (€) 209 980
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Adoptiivinen solunsiirto, jossa kasvainkudoksen tunnistavia ja tuhoavia T-soluja annostellaan potilaan verenkiertoon on osoittautunut lupaavaksi hoitomuodoksi eräissä syövissä. Tämän tutkimuksen tavoitteena on kehittää herkkiä ja kvantitatiivisia molekyylikuvantamisen menetelmiä siirrettyjen immuunisolujen ja niiden jakautumisen seuraamiseen metastaattisen melanooman hiirimallissa. Aiomme kehittää uusia radioleimattuja merkkiaineita perustuen nopeisiin ja selektiivisiin bioortogonaalisiin reaktioihin immuunisolujen suoraan leimaukseen sekä niihin kohdennetuille kasvutekijöille ja vasta-aineille. Tutkimus tuottaa tärkeitä työkaluja adoptiivisen solunsiirron onnistumisen seuraamiseen elävissä eläimissä ja edesauttaa turvallisempien ja tehokkaampien solusiirrehoitojen kehitystyötä.