Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Miettunen, Kati
Organisaatio Aalto-yliopisto
Tutkimusaihe
BioEST - Biomateriaaleja uuden sukupolven aurinkokennoteknologoihin
Päätös 320100
Päätöspvm 18.06.2018
Rahoituskausi 01.09.2018 - 30.04.2020
Rahoitus (€) 28 281
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
BioEST projektin tarkoituksena on kehittää uusia monifunktionaalisia biomateriaaleja taipuisiin uuden tyyppisiin aurinkokennohin. Biomateriaalit kuten selluloosa ovat edullisia, hyvin saatavilla olevia ja ympäristöystävällisiä vaihtoehtoja massatuotettaviin taipuisiin aurinkokennohin. BioEST projekti käyttää biomateriaalitutkimuksen uusimpia löytöjä yhden merkittävän kennojen elinaikaa rajoittavan tekijän, kosteuden aiheuttamien vaurioiden, voittamiseen. Uusien materiaaliratkaisuiden lisäksi, BioEST yhdistää mallinnuksen kokeelliseen ikääntymistutkimukseen - tämä lähestymistapa vie kennojen ikääntymistutkimuksen uudelle tasolle tuomalla uusia mahdollisuuksia kuten kennojen elinajan ennustuksen.