Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Laatikainen, Katri
Organisaatio Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT
Tutkimusaihe
Uuden sukupolven erotusmateriaalit ja sensorit ympäristösovelluksiin - ligandien ja ionien/molekyylien valise vuorovaikutukset
Päätös 320098
Päätöspvm 18.06.2018
Rahoituskausi 01.09.2018 - 31.08.2021
Rahoitus (€) 209 999
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Tutkimuksen yleisenä tavoitteena on löytää ratkaisuja monimuotoisiin ympäristöongelmiin kehittämällä uuden sukupolven erotus- ja sensorimateriaaleja käyttäen ioni- ja molekyylimerkkaustekniikkaa. Kehitystyö tehdään yhteistyössä kuuden kansainvälisen tutkimusryhmän kanssa. Ioni- ja molekyylimerkkaustekniikka tarjoaa menetelmän valmistaa hyvin selektiivisiä erotus- ja sensorimateriaaleja. Synteesin aikaiset ja jälkeiset vuorovaikutukset ligandien, templaattien ja substraattien välillä on tutkimusaihe, joka vaatii systemaattista tutkimusta selektiivisyyteen vaikuttavien edellytysten selvittämiseksi. Erityyppisten kantajien ja ligandien potentiaali selektiivisten materiaalien syntetisoimiseksi selvitetään.