Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Ehn, Mikael
Organisaatio Helsingin yliopisto
Tutkimusaihe
Boreaalisen vyöhykkeen orgaanisten aerosolien kemialliset reaktiot
Päätös 320094
Päätöspvm 18.06.2018
Rahoituskausi 01.09.2018 - 31.08.2021
Rahoitus (€) 209 962
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Suurin epävarmuustekijä ilmastomalleissa tänä päivänä liittyy ilmakehän pienhiukkasiin. Ne pystyvät sirottamaan auringon säteilyä takaisin avaruuteen sekä muokkaamaan pilvien ominaisuuksia. Samalla ne kuitenkin myös ovat haitallisia terveydelle, ja johtavat vuosittain neljään miljoonaan ennenaikaiseen kuolemaan. Aerosolityypeistä tärkein on orgaanien aerosoli, jota muodostuu, kun haihtuvia yhdisteitä (sekä luonto- että ihmisperäisiä) emittoituu ilmakehään, jonka jälkeen ne hapettuvat ja voivat muodostaa tiivistyviä höyryjä. Näiden hapetustuotteiden haihtuvuusjakauma on tärkeä osa orgaanisen aerosolin muodostumisessa, mutta uudet tutkimukset viittaavat vahvasti siihen, että myös hiukkasissa tapahtuvat reaktiot ovat tärkeässä roolissa. Tässä projektissa aiomme systemaattisesti tutkia hiukkasissa tapahtuvia reaktioita ennennäkemättömän laajasti. Keskiössä on kehittynyt massaspektrometria, jolla analysoidaan pääasiallisesti boreaalisella vyöhykkeellä muodostuvaa orgaanista aerosolia.