Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Lorite Yrjänä, Gabriela
Organisaatio Oulun yliopisto
Tutkimusaihe
Injektoitava tukirakenne perustuen hiilinanoputkien suuntaamiseen magneettikentällä kasvuopastimeksi hermoston kudosteknologiaan
Päätös 320090
Päätöspvm 18.06.2018
Rahoituskausi 01.09.2018 - 31.08.2021
Rahoitus (€) 209 975
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Tämä projekti hyödyntää hiilinanoputkien (CNT) ominaisuuksia ohjaamaan hermosolujen kasvua 2D:ssä kohti injektoitavaa CNTpohjaista kudosteknologista tukirakennetta. Jotta injektoitava CNT-pohjainen tukirakenne saadaan valmistettua, syntetisoidaan hydrogeeli/CNT-komposiitti. Haluttu suuntaaminen saadaan aikaan magneettikentällä. Uuden tukirakenteen käyttökelpoisuus arvioidaan in vitro-kokeissa ihmisen hermoston soluilla. Soluvasteeseen perustuen optimoidaan tukirakenteen synteesin parametrit, kuten magneettikentän suuruus, altistusaika ja CNT pitoisuus räätälöimään opastettua hermosolujen kasvua. Tukirakenne karakterisoidaan mekaanisten ja sähköisten ominaisuuksien osalta. Lisäksi projektissa arvioidaan CNT:ien bioyhteensopivuutta ja myrkyllisyyttä hermosoluille.