Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Teixeira Ferreira, Denzil
Organisaatio Oulun yliopisto
Tutkimusaihe
Center for Ubiquitous Computing
Päätös 320089
Päätöspvm 18.06.2018
Rahoituskausi 01.09.2018 - 31.08.2021
Rahoitus (€) 209 989
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Masennus koskettaa maailmanlaajuisesti yli 300 miljoonaa ihmistä kaikissa ikäluokissa ja on suurin syy työkyvyttömyyteen. Masennukselle on tehokkaita hoitokeinoja, mutta alle puolet masennukselle altistuneista (useissa maissa alle 10%) saavat hoitoa. Kalifornian yliopiston Depression Grand Challengen (DGC) tavoitteena on kehittää menetelmiä masennukselle altistavien tekijöiden selvittämiseksi. Euroopassa European Alliance Against Depression (EAAD) pyrkii parantamaan hoitoa, optimoimaan hoitotoimenpiteitä ja estämään itsemurha-altista käyttäytymistä masennuspotilailla. SENSATE-projektin kunnianhimoisena tavoitteena on yhdessä DGC -aloitteen kanssa tutkia ihmisten tavallisesta poikkeavaa käytöstä sensori-instrumentoinnin (esim. älypuhelin, puettavat mittalaitteet) ja kontekstitietoisuuden avulla. Projektissa tutkitaan ihmisen käyttäytymiseen ja sosiaaliseen kanssakäymiseen liittyviä mittauksia, trendejä ja riippuvuussuhteita masennuksen osatekijöinä.