Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Silveri, Matti
Organisaatio Oulun yliopisto
Tutkimusaihe
Monen kappaleen lokalisaatio- ja dissipaatioilmiöt suprajohtavien transmon-kvanttilaitteiden joukkioissa
Päätös 320086
Päätöspvm 18.06.2018
Rahoituskausi 01.09.2018 - 31.08.2021
Rahoitus (€) 210 000
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Monen kappaleen lokaalisoituneet tilat ovat virittyneitä kvanttitiloja epäjärjestyneissä ja vuorovaikuttavissa kvanttisysteemeissä. Huolimatta tilojen korkeasta energiatiheydestä niiden ominaisuudet ovat tyypillisten perustilojen kaltaisia, mikä tekee tiloista houkuttelevia esimerkiksi kvanttimuistilaitteiden alustoina. Projektin tavoitteena on osoittaa teoreettisin menetelmin, että suprajohtavien transmon-laitteiden muodostama joukkio on hyvä kokeellinen alusta monen kappaleen lokaalisaatiofaasien tutkimiseen. Transmonien etuina on kontrolloitavuus ja muokattavuus, mikä mahdollistaa mm. kvantti-informaatiosovellutukset. Projekti tuottaa uusia numeerisia menetelmiä dissipaation ja dekoherenssin tutkimiseen lokalisoituneissa systeemeissä sekä selvittää lokaalisaation perustuvien kvanttimuistiprotokollinen toimintaperiaatteita. Päätutkimusmenetelmät perustuvat moderneihin tensoriverkko- ja renormalisaatioryhmä-menetelmiin, joilla on sovelluskohteita myös ns. suuren datan ongelmissa.