Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Helin, Tapio
Organisaatio Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT
Tutkimusaihe
Epävarmuuksien kvantifionti epälineaarisissa inversio-ongelmissa
Päätös 320082
Päätöspvm 18.06.2018
Rahoituskausi 01.01.2019 - 31.08.2021
Rahoitus (€) 210 000
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Monien tämän vuosisadan suurien tieteellisten haasteiden, kuten ilmastonmuutoksen ja tekoälyn, keskiössä on epävarmuuden välittyminen epälineaarisissa systeemeissä. Vaikka näiden ongelmien ratkaisuun on tarjolla yhä massiivisempia datavarantoja, ratkaisumenetelmät pohjautuvat usein epäsuoriin havaintoihin tai heikosti kontrolloitaviin tutkimusolosuhteisiin. Siksi on tärkeää, että allaolevan matemaattisen ongelman epästabiilisuus otetaan huomioon laskennallisissa menetelmissä liittäen tutkimuksen inversio-ongelmien alaan. Tämän projektin kantava ajatus on vastata edellä esitettyihin haasteisiin kehittämällä robustien ei-parametristen tilastollisten menetelmien teoreettista perustaa epälineaarisille inversio-ongelmille. Projekti pyrkii erityisesti kehittämään laskennallisesti tehokkaita menetelmiä epävarmuuden kvantifioimiseen. Tutkimustuloksia sovelletaan myös korrelaatiopohjaiseen kuvantamiseen, joka on kasvava tutkimuskohde inversio-ongelmien alalla.