Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Puttonen, Eetu S
Organisaatio Maanmittauslaitos Paikkatietokeskus
Tutkimusaihe
Puukohtaisten hiilensidonta- ja vesitasapainomallien skaalaus laajoille alueille käyttämällä lyhyen aikavälin laserkeilausaikasarjoja
Päätös 320075
Päätöspvm 18.06.2018
Rahoituskausi 01.09.2018 - 31.08.2021
Rahoitus (€) 209 887
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Eri biomien hiilensidontakyvyn ja vesitasapainon tunteminen on ratkaisevaa tehdessä päätöksiä globaalin ilmastonmuutoksen, metsien hakkuun ja aavikoitumisen vaikutusten vähentämiseksi sekä parannettaessa metsien ja maatalouden tuottavuutta. Päätösten tukemiseksi tarvitaan laajaskaalaisia hiilensidonta, hiilenvaihto- ja vesitasapainomalleja. Eri mallien tuloksissa on kuitenkin suurta hajontaa, koska ongelmakysymykset laajoja ja monimutkaisia. Mallien parantamiselle onkin jatkuva tarve ja sitä voidaan auttaa tarjoamalla parempia pienen skaalan vertailuaineistoja. Tässä projektissa tutkitaan uutta konseptia, jossa maanpinnalla mitattuja in-situ – tuloksia hiilensidonnalle ja vesitasapainolle voidaan korreloida kaukokartoitusaineistoihin. Tutkimuksessa seurataan puiden latvustojen geometrisia muutoksia lyhyen aikavälin laserkeilauksella (SILS).