Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Peljo, Pekka
Organisaatio Aalto-yliopisto
Tutkimusaihe
Kiinteiden redox aktiivisten materiaalien hyödyntäminen ja in operando karakterisointi energiatiheissä virtaus-akuissa
Päätös 320071
Päätöspvm 18.06.2018
Rahoituskausi 01.09.2018 - 31.08.2021
Rahoitus (€) 209 660
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Tässä projektissa kehitetään halvempia korkeamman hyötysuhteen akkuja suuren mittaluokan energian varastointiin, sekä kehitetään uusia tekniikoita akkumateriaalien latauksen ja purun tarkkaan karakterisointiin in operando, eli akun käytön aikana, esimerkiksi hyödyntäen röntgen säteitä. Projektin tavoitteena on laskea energian varastoinnin hintaa, jolloin siirtyminen fossiilisiin polttoaineisiin perustuvasta sähköntuotannosta ympäristöystäväälisempiin sähköntuotantomuotoihin kuten tuuli- ja aurinkovoimaan helpottuu. Uudet karakterisointitekniikat auttavat ymmärtämään paremmin, kuinka akkumateriaalit toimivat, ja miksi ne lakkaavat toimimasta. Tämä ymmärtämys auttaa tutkimaan kriittisiä ongelmia, joiden ratkaisu auttaa parantamaan akkujen kestoa. Tutkimus tehdään yhdessä Aalto-yliopiston ja Helsingin yliopiston kanssa, ja Deutsches Elektronen-Synchrotron DESY Saksasta osallistuu myös projektiin.