Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Kotila, Jenni-Mari Sofia
Organisaatio Jyväskylän yliopisto
Tutkimusaihe
Teoreettisia työkaluja atomiydinten harvinaisten hajoamisten ja pimeän aineen tutkimiseen
Päätös 320062
Päätöspvm 18.06.2018
Rahoituskausi 01.09.2018 - 31.08.2021
Rahoitus (€) 209 987
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Neutriinoton kaksoisbeetahajoaminen (0?ßß) sekä pimeä aine ovat fundamentaalisen fysiikan kaksi suurta haastetta, joiden havaitseminen mullistaisi fysiikan ymmärryksemme. Signaali 0?ßß-hajoamisesta johtaisi läpimurtoon alkeishiukkasten kuvailussa, ja tarjoaisi perustavanlaatuista tietoa neutriinojen luonteesta, niiden massasta ja alkuperästä. Neutriinojen ominaisuuksia voidaan tutkia myös tarkastelemalla yksöisbeetahajoamista, joka on keskiraskaissa ja raskaissa ytimissä yhä tänäkin päivänä yksi ydinrakenteen selvittämättömistä ongelmista. Ydinrakennetutkimus tarjoaa myös tärkeän mahdollisuuden pimeän aineen tutkimukseen. Vaikka pimeän aineen uskotaan muodostavan suuren osan maailmankaikkeuden massasta, sen koostumuksesta tai alkuperästä ei ole tietoa. Tutkimuksen tarkoituksena on kehittää kaksoisbeetahajoamisen, yksöisbeetahajoamisen, sekä pimeän aineen teoreettista tarkastelua ja saavutetuilla tuloksilla odotetaan olevan huomattavaa tieteellistä ja yhteiskunnallista vaikutusta.