Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Hirvijoki, Eero
Organisaatio Aalto-yliopisto
Tutkimusaihe
Stabiileja algoritmeja plasmojen kineettiseen simulointiin
Päätös 320058
Päätöspvm 18.06.2018
Rahoituskausi 01.09.2018 - 31.08.2021
Rahoitus (€) 209 767
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Nykyiset menetelmät plasmojen kineettiseen simuloimiseen perustuvat laajalti hetkelliseen virheanalyysiin eivätkä sen vuoksi ole asymptoottisesti stabiileja. Tämän projektin tarkoitus on kehittää algoritmeja jotka eivät kärsi stabiiliusongelmista ja ovat luotettavia myös pitkissä simulaatioissa. Tutkimuksessa hyödynnetään matemaattista, niin kutsuttua metriplektistä viitekehystä ja kehitetään diskretointimenetelmiä jotka kunnioittavat säilymislakeja sekä takaavat entropian kasvun myös numeerisesti. Projektin lopputulos tulee mahdollistamaan numeerisesti stabiilin plasmojen kineettisen simuloinnin makroskooppisiin aikaskaaloihin asti, tähdäten fuusioenergian tutkimuksesta aina planeettojen magneettisten myrskyjen ja aurinkokunnan kaukaisimpien havaintojen ymmärtämiseen.