Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Timonen, Jaakko
Organisaatio Aalto-yliopisto
Tutkimusaihe
Aktiivisten materiaalien dynamiikan, faasimuutosten ja kollektiivisten ominaisuksien mittaaminen ja kontrolloiminen magneettisilla pinseteillä
Päätös 320023
Päätöspvm 18.06.2018
Rahoituskausi 01.09.2018 - 31.08.2021
Rahoitus (€) 209 558
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Aktiivisilla partikkeleilla viitataan erilaisiin objekteihin kuten lintuihin, bakteereihin tai pieniin koneisiin (robotteihin), jotka pystyvät liikkumaan itsenäisesti ja vuorovaikuttamaan ympäristönsä kanssa. Aktiivisten partikkelien liikkumisella voi olla tärkeitä biologisia tehtäviä ja sitä voidaan hyödyntää uusissa teknologisissa sovelluksissa. Tässä projektissa tutkimme aktiivisten partikkelien fysikaalisia perusteita. Käyttäen magneetteja, asetamme yksittäisiä aktiivisia partikkeleita magneettisiin ansoihin, joissa tutkimme niiden käyttäytymistä ja pyrimme ymmärtämään niiden liikettä paremmin. Sen jälkeen lisäämme partikkelien määrää ansassa ja tutkimme miten partikkelit liikkuvat yhdessä. Näillä kokeilla otamme askeleita kohti aktiivisten partikkelien perusteiden ymmärtämistä ja hyödyntämistä esim. mikrobiologisissa sovelluksissa (liittyen solujen erotteluun ja mahdollistaen parempia lääketieteellisiä hoitoja).