Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Qin, Huajun
Organisaatio Aalto-yliopisto
Tutkimusaihe
Spinaaltojen aktiivinen ohjaus YIG-magnoniikassa
Päätös 320021
Päätöspvm 18.06.2018
Rahoituskausi 01.09.2018 - 31.08.2021
Rahoitus (€) 209 980
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Puolijohdetekniikassa käytetty Mooren lain ennusteen toimivuus on loppumassa ja tiedekenttä on avoin vaihtoehtoisille laskentatekniikoille. Spinaaltoihin nojautuvat loogiset piirit ovat lupaava vaihtoehto perinteiselle mikropiiritekniikalle. Nämä aallot ovat kollektiivisia viritystiloja magneettisissa materiaaleissa, joilla on pitkä koherenssipituus ja alle 100 nm aallonpituus. C-WAVES projektissa tutkitaan spinaaltojen aktiivista ohjausta ferrimagneettisissa YIG ohutkalvoissa, joka on lupaavin materiaali magnoniikan tutkimusalalla. Tutkimuksessani hyödynnetään kolmea erilaista ohjausmenetelmää spinaaltojen manipuloimiseen: magneettikenttiä, lasereita ja sähkökenttiä. Projektissa saatavat tulokset ovat hyödyllisiä uusien energiatehokkaiden rinnakkaislaskentapiirien kehityksessä.